Werkwijze

Om jouw achtergrond en wensen goed in kaart te brengen vindt eerst een uitvoerige intake plaats. Vervolgens krijg je een voorstel voor behandeling. De inhoud van de consulten wordt volledig afgestemd op jouw specifieke situatie en wensen. Voor iedere sessie bespreken we wat jou op dit moment bezighoudt. We stemmen de sessie daarop af. Hypnotherapie is een kortdurende, praktische en effectieve therapie. Gemiddeld zul je aan acht sessies voldoende hebben, hoewel sommige problemen al na twee sessies kunnen zijn opgelost.

Praktische Informatie

Praktijk Levantkade

Tegenwoordig ontvang ik op mijn thuispraktijk op de Levantkade 81 op het KNSM-eiland. Ook prima te bereiken per bus (43, 65), tram (7, 26) en per fiets.

Tarieven

Een afspraak duurt gemiddeld 90 minuten. Het tarief is €150 per sessie. Dit kan na afloop per betaalverzoek of via een factuur betaald worden. Bovenstaand tarief geldt voor hypnotherapie en is vrijgesteld van BTW.

Hours

Maandag:         9:30, 11:30, 14:00, 16:00
Woensdag:       9:30, 11:30, 14:00, 16:00
Vrijdag:             9:30, 11:30, 14:00, 16:00

Afspraken buiten deze tijden zijn op verzoek mogelijk voor een €15 toeslag.

Vertrouwelijkheid

De begeleiding is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Informatie wordt alleen met jouw toestemming aan anderen (bijvoorbeeld je huisarts of specialist) verstrekt. Ook wanneer het therapietraject wordt vergoed door een eventuele derde partij, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Voor meer informatie inzake privacy, klik hier.

Vergoeding

Hypnotherapie wordt via de aanvullende verzekering in veel gevallen gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekeraar. Raadpleeg altijd je verzekeraar en/of kijk voor een actueel overzicht in de Zorgwijzer. Behandeling zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar is uiteraard ook mogelijk.

Betaling en annuleringen van een afspraak

Je betaalt een consult na afloop via een betaalverzoek of via een factuur. Afspraken kunnen tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Afspraken die te laat worden gewijzigd of afgezegd, worden in rekening gebracht.

Algemene Voorwaarden

NBVH-lidnummer: 18026
Als lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten ben ik gehouden aan het Reglement Beroepscode van de NBVH en val ik onder het reglement Klachtrecht van de NBVH.

NBHV

Mocht je ontevreden zijn en we komen er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met de NBVH en beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

RBCZ-licentiecode: 190143R
Ik sta ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Als Registertherapeut BCZ® ben ik onderhevig aan het TCZ Tuchtrecht.

Mijn AGB-zorgverlenersnummer is: 90-106285

Mijn AGB-praktijkcode is: 90-065504

Life in Harmony is ingeschreven bij de KvK: 53853849

Plan gratis kennismakingsgesprek in
Levantkade 81

Praktijkruimte Levantkade 81

Praktisch